Warning: ibase_query(): no Firebird/InterBase link resource supplied in /var/www/rogan/_news.php on line 4

Warning: ibase_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/rogan/_news.php on line 5

Propozície literárnej súťaže: Napíš si svojho Rogana!

Výsledky 1.kola | Výsledky 2.kola

Napíš poviedku alebo novelu, v ktorej budú vystupovať černokňažník Rogan a jeho vlčí spoločník Goryvlad a dej sa bude odohrávať v slovanskom prostredí krátko po roku 800. Poňatie je výhradne na tebe – môže to byť temná, až hororová fantasy, viac historický príbeh, alebo humornejšia verzia. Rozsah je maximálne 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Texty môžu byť v slovenčine alebo češtine. Uzávierka 2.kola bola: 31. január 2013.

Zaslané texty si prečíta a vyhodnotí porota v zložení: Juraj Červenák, Andrea Harmanová za vydavateľstvo Artis Omnis a Robert Pilch za vydavateľstvo Brokilon. Najlepšia poviedka bude redakčne spracovaná, štandardne honorovaná (oboma vydavateľmi) a publikovaná ako bonus k románu Čierny Rogan: Zlato Arkony 2, ktorý vyjde v slovenčine i češtine na jar 2013.

V prípade, že do súťaže príde viac poviedok vhodných na publikovanie, je tu možnosť ich uverejnenia v ďalších dieloch cyklu Čierny Rogan (zvážime i možnosť poviedkovej zbierky), prípadne v sci-fi a fantasy magazínoch Pevnost a Jupiter. Účastníci súťaže vyjadrujú súhlas s podmienkami súťaže a prípadným uverejnením súťažných príspevkov na webstránkach a sociálnych sieťach venovaných cyklu Černokňažník.

Súťaž je neanonymná a môžu sa jej zúčastniť začínajúci i už publikujúci autori. Poviedky zasielajte výhradne elektronickou formou (vo formáte .doc alebo .rtf) na mailovú adresu: rogan@rogan.sk. Ku každej poviedke pripíšte svoje presné kontaktné údaje.

Viac informácií o cykloch Černokňažník a Čierny Rogan, ako aj o súťaži nájdete na www.rogan.sk, www.cervenak.sk, www.artisomnis.sk, www.brokilon.cz a predovšetkým na fanstránke Čierny Rogan na Facebooku.

Hor sa spoločne do sveta slovanských mýtov!